fbpx

Du bruker mindre tid på de gode møtene som gir resultater

Flere og bedre salgsmøter

Salg handler om å treffe med rett budskap i rett kontekst. Det er viktig med både kvantitet og kvalitet. S-room egner seg perfekt til førstegangsmøter såvel som forhandlinger og gjennomgang av avtaler.

Bedre tid som leder

Som leder går mye av tiden bort til møter og det som hører med. Med gode digitale møter, kan man få frigjort ressurser. S-room egner seg svært godt til presentasjoner, prosjektledelse og interne møter.

Bygg kompetanse digitalt

Det er ofte knapphet på de med spisskompetanse, og de bruker mye tid på overføring av kunnskap til kollegaer og kunder. S-room egner seg spesielt godt til kurs, opplæring og deling av kompetanse.

10 timer

mindre brukt

Møter tar tid, gjerne med transport, kjøring og venting. Et ferdig installert S-Room koster mindre enn 10 timer i måneden.

En reise

unngått

Reiser til andre steder koster, både i tid og kroner. Et ferdig installert S-Room koster mindre enn en reise inkl. fly i måneden.

Utstyret

som ingen bruker

Kontorer har ofte mange ting som bare «står der». Et ferdig installert S-Room koster det samme som en litt dyr kaffemaskin.

1

Skap resultater

2

Bedre møter

3

Lett å bruke

«S-room er et fantastisk verktøy for salg. Jeg anbefaler S-room på det sterkeste, til alle bortsett fra mine konkurrenter!»


Eivind Bentsen

Lead Client Solutions Group, Dell Technologies